Om GeoStrata AS

GeoStrata AS er et selskap basert i Asker som tilbyr geokartlegging. Det innebærer geologiske, geofysiske og geotekniske tjenster til private utbyggere og entreprenører i tidlig prosjekteringsfase. 

Vi gjør undersøkelser basert på tilgjengelig informasjon fra offentlige databaser kombinert med  prøver og geofysiske målinger i felt.

Dybde til grunnfjell, radonmålinger, geologisk undersøkelser/kartlegging, 

Resultatene kan leveres som rapport, kart og 2D -og 3D-modeller. 

Vi kan også levere presentasjoner og rådgivningstjenester for å bistå de som trenger det - gjerne som konsultenter mot kommuner og andre offentlige instanser.Kontaktinformasjon:

Anne Vilberg, MSc.  

mail : anne.vilberg@geostrata.no

Daglig leder GeoStrata AS

Tlf:930 50 333

© Geostrata  2018