Metoder

I hvert prosjekt vil vi sammen med kunden vurdere hvilken undersøkelsesmetode som er best egnet. 

Undersøkelsesmetoder GeoStrata benytter seg av er :

  • Grunnboring med mulighet for kjerneprøver.
  • Georadar
  • Geoelektrisitet
  • MSAW / Seismikk.


Geostrata kan levere georefererte kart og modeller i de fleste vanlige formater.

© Geostrata  2018