Produkter

Ofte trengs ikke en fullverdig geoteknisk undersøkelse. Det er ofte nok å beskrive forholdene og indikere dybde til grunnfjell (fast fjell). 

Det er store usikkerheter med boring, men ved å sammenstille med geofysisk informasjon, reduseres slike usikkerheter - og sluttresultatet er et produkt som er mer pålitelig enn bare enkeltstående grunnboringsinformasjon. 

GeoStrata ønsker å levere et produkt som vil gi deg mer informasjon om undergrunnen som igjen reduserer risiko på en kostnadseffektiv måte.


Vi tilbyr følgende :

  • Grunnboring med enkel borerigg

Dette vil gi informasjon om dybde til grunnfjell på diskrete punker i det aktuelle området.

Kjerneprøver av grunnen kan tas i tillleg til borprøvene om det ønskes mer informasjon av i undergrunnen. 


  • Grunnboring og geofysikk

Hovedpoenget med å gjøre dette er å vise hvordan undergrunnen er mellom borhullene.

Ved å sammenstille geofysiske målinger kan vi kvantifisere tykkelsen av løsmasser. Det kan leveres 2D og 3D-modeller av undergrunnen der både borhull og resultatet av de geofysiske målingene inngår.


  • Geoteknisk vurdering. 

Undersøkelse av løsmasser og begrunn for å estimere stabiliten i løsmasser.


  • Geologisk kartlegging

Undersøkelse kan gjøres i tidlig fase av prosjekter for å avdekke regionale  geologiske forhold. 

Dette gjøres hovedsakelig ved å sammenstille eksisterende informasjon som grunnvannsspeil, informasjon fra energibrønner og forkastnignssoner etc.


Ta kontakt for å høre hva som er løsningen i prosjekt deres og hva vi kan hjelp dere med.

© Geostrata  2018